1. บริการงานออกแบบ

  • บริษัทแสนศิริพันธ์ มีความชำนาญในการออกแบบงานโครงการ งานอาคาร งานห้องปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม งานโครงสร้าง งานคอนกรีต งานระบบสาธารณูปโภค งานซ่อมบำรุง งานระบบ HVAC งาน ระบบดับเพลิง งาน Over Head Crane งานสถานีสูบน้ำและงานผลิตชิ้นส่วนงานทางด้านอุตสาหกรรม
  • ส่วนงานด้านอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้ เรามีทีมงาน Sub Contractor ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาสำหรับโครงการออกแบบทุกประเภทและทุกขนาด

2.บริการงานสร้างและติดตั้ง

  • บริษัทแสนศิริพันธ์ มีบริการในการสร้างและติดตั้งงานโครงการ โดยทีมงานควบคุมงานและช่างระดับมืออาชีพ
  • เรามีทีมงาน Sub Contractor ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน พร้อมในการปฏิบัติงานจริงสำหรับโครงการ

3. บริการงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

  • บริษัทแสนศิริพันธ์ พร้อมให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างระดับมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ทำงานเฉพาะทาง

Copyright © 2012 www.sansiripan.com All Rights Reserved.Powered by ThaiWeb.