ขอบเขตงานบริการของบริษัท Scope of Service
• บริการออกแบบ งานก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค
• บริการสร้างติดตั้ง งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง และงานระบบสาธารณูปโภค
• บริการออกแบบและผลิต ชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรม

  ชื่อภาษาไทย บริษัท แสนศิริพันธ์ จำกัด
  ชื่อภาษาอังกฤษ SANSIRIPAN COMPANY LIMITED.
  วันที่จดทะเบียน 01 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
  หมายเลขทะเบียน 0135554001750
  กรรมการบริษัท นาย สุทธิพงษ์ แสนศิริพันธ์
  บุคลากร วิศวกร 2 คน,โฟร์แมน 2 คน, ธุรการ 2 คน, ช่าง 20 คน
  ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาท )
  ที่ตั้ง 99/71 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ +662 101 0211
  โทรสาร +662 101 0212
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135554001750
  อีเมลล์ / เว็บไซต์ sutthipong@sansiripan.com / www.sansiripan.com
 

Copyright © 2012 www.sansiripan.com All Rights Reserved.Powered by ThaiWeb.