บริษัท แสนศิริพันธ์ จำกัด เกิดจากทีมงานด้านงานออกแบบ ติดตั้ง ทางงานก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค งานซ่อมบำรุง และงานผลิตชิ้นส่วนงานทางด้านอุตสาหกรรม ให้กับทางโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมาหลายปี ด้วยความตั้งใจจริงในการทำงานให้บริการและเห็นความสำคัญของลูกค้า จึงต้องการปรับปรุงพัฒนาการทำงานการบริการ ให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเข้าถึงลูกค้า ในการบริการงาน ด้านงานก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค งานซ่อมบำรุง และงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม จึงได้พัฒนารวมตัวกันจัดตั้งเป็น บริษัท แสนศิริพันธ์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)

Copyright © 2012 www.sansiripan.com All Rights Reserved.Powered by ThaiWeb.